På gång

Tillgänglighet Skeppshamn

Tack vare ett projektstöd från Leader Mittland Plus kan Åstö Museinämnd, som är en ideellförening, fortsätta att samla, vårda och visa upp vackra Skeppshamn och Åstön för framtida besökare.

I samklang med ortsbefolkningen kan Åstöns kultur och naturvärden bevaras med Skeppshamn som naturlig utgångspunkt.

Med våra nyproducerade informationsfilmer kan vi marknadsföra vårt unika besöksmål i många kanaler på sociala medier, sprida kunskap om och locka nya besökare till vårt unika kulturarv.

Under de senaste åren har antalet besökare i Skeppshamn mångdubblats. Det har blivit tydligt hur viktigt det är att öka tillgängligheten för många av besökarna i olika åldrar och medfunktionsvariationer. Målet är att ännu fler ska kunna komma hit!

Väl medvetna om den steniga och backiga berggrund som är platsen för Skeppshamns muséer, sjöbodar och stugor, så kan den genuina miljö som är så värd att bevaras, ändå tillgängliggöras på bästa möjliga vis genom projektstödet. Vi återställer gamla stigar som idag knappt kan skönjas. Vi fyller på grus där det behövs. Vi sätter upp nya skyltar som gör det lättare och visar på säkrare vägar att nå våra sjöbodar och stugor. Välkommen till vackra Åstön

Trots byggnader med höga trösklar, trånga passager belägna på på berghällar som gör det svårt att ta sig fram överallt med rullstol eller rullator, så innebär Leaderprojektet att vi kan fortsätta utveckla området till det sevärda och upplevelserika besöksmål det är.