Våra museer

Museistugan

Runt sekelskiftet 1900 fanns 11 stugor och 11 sjöbodar i Skeppshamn, varav 4 stugor och 3 sjöbodar finns bevarade idag. Några av dem var bebodda året om.

I denna stuga bodde året runt fram till 1938 Carl och Elida Rost. Carl kom på outgrundliga vägar till Tynderö från Älvsborgs län, träffade en Åstöflicka och blev kvar. Han var en tusenkonstnär som det finns många historier om.

Vardagsföremål som visas här är från Tynderö och Åstön och ger en uppfattning om hur livet förr i tiden kunde vara.

Sälmuseum

I Zetterqvists sjöbod finns sälmuseet.

För den inbitne åstöfiskaren var havet hans verksamhetsfält. När naturens makter satte stopp för vistelsen på havet med sträng vinter och svåra isförhållanden var det jakt som gällde.

Här kan du se hur jakten bedrevs och de redskap som användes.

I ett hörn finns ”Rostens verkstad”

Ett galleri visar bilder från livet i Skeppshamn i gångna tider. Galleriet används också till andra tillfälliga utställningar.

Strömmingsmuseet

Sjöboden är unik och det mesta av väggar och golv är original. Sannolikt byggd ungefär samtida med kapellet, alltså 1700-talets mitt. Ristningar i väggen mot bryggan från 1779 och mer svårlästa äldre.

Här kan du se det mesta av de redskap som användes i strömmingsfisket.
I svalen står de 2 första burkningsmaskinerna från Oskars salteri. Trots dessa moderniteter skedde alla de övriga momenten manuellt.
Kalle Rosth, siste fiskaren, lagade Penta och Archimedes i boden.