Bli sponsor

Våra sponsorer är mycket viktiga för att vi ska kunna fortsätta bevara och underhålla området och våra stugor och sjöbodar.

Som sponsor kan du välja att stötta ett enskilt projekt som ex ”Spåntak på Westerlundskas sjöbod” eller att bidra föreningen i stort.

Ta kontakt med Tommy Granström om ni vill veta mer.

E-post: sponsor@skeppshamn.com.

Bli sponsor

9 + 14 =