Museet finns inhyst i en av de gamla fiskestugorna. I ett rum och kök bodde och verkade familjerna under sommarhalvåret. Vardagsföremål som visas är från Tynderö och Åstön och ger en uppfattning om hur livet förr i tiden kunde vara.