Historia

I minst 500 år har människan försörjt sig på fiske på Åstön, även om de första
spåren av människor på ön är åtskilligt mycket äldre.

Det var så rikt att fiskare från Gävle lockades hit på sommarhalvåret.
Gustav Vasa gav 1557 Gävleborna ensamrätt till fisket på Norrlandskusten.

Berättelser från 1500-talet talar om hur fiskeborgarna från Gävle på våren
förberedde sig för dygnslånga färder till ”Norlanden”. Så fort havet blev isfritt
lastades haxen (ett litet segelfartyg) med allt som behövdes för sommaren;
hustru och barn, drängar och pigor, getter, får och till och med kor trängdes i
de små båtarna med husgeråd, kokkärl, sängkläder och proviant.